• ประวัติโรงเรียน
 •                          โรงเรียนนากระแซงศึกษา เป็นสาขาของโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2532   โดยสภาตำบลนากระแซงศึกษาร่วมกับโรงเรียนบ้านนากระแซง  และโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ได้ร่วมกันจัดหน่วยเรียนเคลื่อนที่  โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดห้องเรียน ห้องพักครู เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  2  ห้อง   มีนักเรียนจำนวน  73  คน  โดยมีนายพิเชษฐ์  วิเศษรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนในปีการศึกษา 2534   สภาตำบลนากระแซงศึกษา ได้มอบที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน  48  ไร่   เพื่อสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์และแรงงาน ในการก่อสร้างจากผู้ปกครองนักเรียนตำบลนากระแซงและตำบลนาเจริญจนเสร็จ  ปีการศึกษา 2535  กระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนนากระแซงศึกษา   เมื่อวันที่  26   กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2535

   

   

       
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:54 น.

โรงเรียนนากระแซงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชราภรณ์ สายทากุล โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]