• คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  1 นายปิยะวัฒน์ นิตอินทร์ ประธาน
  2 นายธีรภัทร เร่งศึก รองประธานคณะกรรมการ
  3 นางสาวจิราวรรณ สายแวว รองประธานคณะกรรมการ
  4 นางสาวสุภาวรรณ บุญแท้ รองประธานคณะกรรมการ
  5 นางสาวลัดตะวัน ภูมิภักดิ์  รองประธานคณะกรรมการ
  6 นางสาวเกียรติ์สุดา สากุลส กรรมการ
  7 นางสาวนฤมล อุ่มคำ กรรมการ
  8 นางสาวปริศนา ทองรส กรรมการ
  9 นางสาววิรัญดา บุญโสภา กรรมการ
  10 นางสาวพิยดา สุขเลิม กรรมการ
  11 นางสาวกุสุมา สุขเลิม กรรมการ
  12 นางสาวปาริชาติ ชราศรี กรรมการ
  13 นางสาวปถมาภรณ์ โสภาพิศ กรรมการ
  14 นางสาวกรพินธ์ุ พรมมาโฮม กรรมการ
  15 นายอมรเทพ นวลจันทร์ กรรมการ
  16 นายเอกรินทร์ สุกะเลิม กรรมการ
  17 นายธนภัทร วงศ์สุวรรณ กรรมการ
  18 นายณัฐรัฐ วิริยะพันธ์ กรรมการ
  19 นายพิเชษฐ์ หอมจันทร์ กรรมการ
  20 นายศราวุธ บุญมาทน กรรมการ
  21 นายสุภศร สว่างผุย กรรมการ
  22 นายยุทธการณ์ หอมหวล กรรมการ
  23 นายสุริยา  สีดาโคตร กรรมการ
  24 นายปฏิกรณ์ วันทา กรรมการ
  25 นายชาญชล เวชาสาร กรรมการ
  26 นายศรพิชิต ศิริพันธ์ กรรมการ
  27 นางสาวปรีดาภรณ์ วันแสวง กรรมการ
  28 นางสาวสุกัญญา คำภาทู กรรมการ
  29 นางสาวปรีดาภรณ์ วันแสวง กรรมการ
  30 นางสาวไข่มุก สุกกะเลิม กรรมการ
  31 นางสาวน้ำฝน เอ้โทบุตร กรรมการ
  32 นางสาวกรรณิการ์ พาสันต์ กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-10-30 20:14:25 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสุนีรัตน์ พวงพั่ว
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพรรณทิพา พจน์ธีรมนตรี

 • นางรวงทอง ศรีลาชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,908
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนากระแซงศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชราภรณ์ สายทากุล โทรศัพท์: 045865456 อีเมล์: nakrasangsuksa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]