โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประวัติโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร

 

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 237 หมู่ 9 บ้านสวนสน ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี มีเนื้อที่ 104 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบุณฑริก โดยให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียนเดชอุดม ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2514 กรมสามัญศึกษา ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร และได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนยังสถานที่ปัจจุบัน จึงถือว่าวันที่ 26 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ได้ดำเนินการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา ต่อมาในปี 2531 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ดำเนินการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน" ปัจจุบันมี นายประหยัด หลักรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-29 09:44:51 น.

นายมนัส โฉมฉลวย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร
นางพิมพ์เพ็ญ ไมล์โพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร
นางวิมล อินธิสอน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร
นางนภาพร ริทัศน์โส
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร
ว่าที่ร้อยเอกเพชรพรนรินทร์ อินสี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บุณฑริกวิทยาคาร

นายสุนทร บุญสงค์
นายประชา อักโข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,774
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045376071 อีเมล์: admin@btvit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กชณิภา ปัททุม โทรศัพท์: 0801640579 อีเมล์: computer31102@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]