โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
 

 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 237 หมู่ 9 บ้านสวนสน ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี มีเนื้อที่ 104 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา ได้รับอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบุณฑริก โดยให้อยู่ในความดูแลของโรงเรียนเดชอุดม ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2514 กรมสามัญศึกษา ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร และได้ย้ายมาทำการเรียนการสอนยังสถานที่ปัจจุบัน จึงถือว่าวันที่ 26 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน

  โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร ได้ดำเนินการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา ต่อมาในปี 2531 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ดำเนินการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

  ในปีการศึกษา 2548 โรงเรียนได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน" ปัจจุบันมี นายประหยัด หลักรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-29 09:44:51 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมนัส โฉมฉลวย
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพิมพ์เพ็ญ ไมล์โพธิ์
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางนภาพร ริทัศน์โส
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยเอกเพชรพรนรินทร์ อินสี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางดวงตะวัน เหลาคำ

 • นางสาววิภาวดี บุดดาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,244
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045376071 อีเมล์: admin@btvit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: กชณิภา ปัททุม โทรศัพท์: 0801640579 อีเมล์: computer31102@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]