โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประวัติโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา

 

 

กล่องข้อความ:     ประวัติโรงเรียน

 

                   โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ได้ก่อตั้งขึ้น   เมื่อวันที่   17   พฤษภาคม    2516    เดิมเป็น

สาขาโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล  ยืมครู – อาจารย์และอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้นศาสนานุเคราะห์  โดยมี    นายเกรียงศักดิ์  ผกานนท์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                   1 มิถุนายน 2518  ได้รับจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนเอกเทศโดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ        ใช้ชื่อว่า  “ โรงเรียนเกษมเสมาวิทยาคาร ”

                   ในปีงบประมาณต่อมา  โรงเรียนได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้อาคารแบบ 216  ก  จำนวน  6  ห้องเรียน   โดยย้ายไปสร้างโรงเรียน  ณ  ที่แห่งใหม่  ซึ่งเป็นที่สาธารณะชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “ หนองบ๋า” ในเนื้อที่ 111 ไร่ 1 งาน  31  ตารางวา พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ”  มาจนถึงปัจจุบัน

                   พ.ศ. 2527  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท        มพช. รุ่นที่ 1 และได้รับงบประมาณก่อสร้าง  อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม  เกษตรกรรม  และคหกรรม  หอประชุม  บ้านพักครูจำนวน  1 หน่วย  2  หลัง

                   พ.ศ. 2529  โรงเรียนได้เข้าโครงการ  ขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กรมสามัญศึกษา ( ค.อมต.สศ )

                   พ.ศ. 2532  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการที่พักสำหรับนักเรียนในชนบทที่ห่างไกล  ได้สร้างบ้านพักสำหรับนักเรียนจำนวน  5  หลัง และในปีเดียวกันนี้  ได้เปิดสาขาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  ที่บ้านกุดกลอย ตำบลโนนสวาง

                   พ.ศ.  2534  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  สาขากุดกลอย ได้รับประกาศจัดตั้ง เป็นเอกเทศ โดยใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ ”   ในปีเดียวกันโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ได้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม. 4 จำนวน 2 ห้อง

                   พ.ศ.  2537  เปิดสาขาโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยาที่บ้านขุมคำ  ใช้ชื่อเรียกว่า  “ โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สาขา ตำบลแก่งเค็ง ”

                   พ.ศ.  2539  โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษารุ่นแรก

                   พ.ศ.  2540  โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  สาขา ตำบลแก่งแค็ง  ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศใช้ชื่อว่า  “ โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร ”

                   พ.ศ  2544  โรงเรียนได้รับมอบหมายให้เป็นโรงเรียนเครือข่ายในการจัดทำหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-17 13:44:47 น.

นายวิเชียร แสงศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดข้าวปุ้นวิทยา
นายวีรพันธ์ พรมสาศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดข้าวปุ้นวิทยา
นายศักดิ์ชัย นวลฉวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กุดข้าวปุ้นวิทยา

นางสาวสดสวย พุทธปอง
นางดาวเรือง ส่องแสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,072
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045-484016 อีเมล์: kudkhaopun@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัศวิน สิถิระบุตร โทรศัพท์: 0856324159 อีเมล์: assawinart@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]