• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

          โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษามุ่งพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียนมีคุณธรรม ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมวัฒนธรรมพื้นบ้านบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนดำรงตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

     

     

    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:13:54 น.

โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 0966910069 อีเมล์: web@srinamkham.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววันวิสา โสบุญ โทรศัพท์: 0804867057 อีเมล์: wanwisa.mad@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]