โรงเรียนบ้านโนนยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • 1.6  ประวัติโรงเรียน

   โรงเรียนบ้านโนนยาง   ตั้งเมื่อ  วันที่  6  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2466   ทำการสอน

  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4   ที่ศาลาวัดบ้านโนนยาง  มี นายสมศรี  บรรเรืองทอง   เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมานายถนอม  ชัยเสน่ห์เมือง  เป็นครูใหญ่  ได้ย้ายโรงเรียนจากวัดบ้านโนนยาง  มาก่อสร้าง  ณ  ที่ตั้งโรงเรียนบ้านโนนยางในปัจจุบันนี้

                               ปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้านโนนยาง   ตั้งอยู่บ้านโนนยาง  หมู่ที่  3  ตำบลพระเสาร์  อำเภอมหาชนะชัย   จังหวัดยโสธร   มีเนื้อที่   7  ไร่   3  งาน   24    ตารางวา  สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบ เปิดสอน  2  ระดับ คือระดับปฐมวัย และระดับประถมศึกษา  มีบุคลากร 7  คน อัตราจ้าง 1  คน  นักการภารโรง  1  คน  มีผู้บริหารคนปัจจุบัน   คือ  นายเทวินทร์  ศรีแสน

   

  2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

  2.1  ชื่อ- สกุลผู้บริหาร  นายเทวินทร์   ศรีแสน  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง

  วิทยฐานะ  ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วุฒิการศึกษาสูงสุด  ศษ.บ. สาขา ศึกษาศาสตร์ วิชาเอกบริหารการศึกษา   ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษานี้ตั้งแต่วันที่ 14 เดือน ธันวาคม  พ.ศ  2554 จนถึงปัจจุบัน  เป็นเวลา 3 ปี 6  เดือน

  2.2  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (ที่ได้รับแต่งตั้ง)      ไม่มี

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:40:16 น.

โรงเรียนบ้านโนนยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 45750194 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พงษ์พัฒน์ ธรรมรักษ์ โทรศัพท์: 0885409480 อีเมล์: gameza79@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]