โรงเรียนบ้านโนนยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านโนนยาง   ตำบลพระเสาร์  อำเภอมหาชนะชัย

   

  1.  นายอุดร    วงษ์กันยา                      ประธาน
  2. นายไสว   โรมพันธ์                          ผู้ทรงคุณวุฒิ
  3. นายณรงค์   มะรีจันทร์                    ตัวแทนองค์กรศาสนา
  4. นายวัลลพ     พรหมจารีย์               ตัวแทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
  5. นางทัศนีย์    สุราโพธิ์                       ตัวแทนชุมชน
  6. นายอาทิตย์   ประสานทอง             ตัวแทนผู้ปกครอง
  7. นายยรรยง     มูลลิสาร                    ตัวแทนศิษย์เก่า
  8. นายพรสิทธิ์     สายรัตน์                  ตัวแทนครู
  9. นายเทวินทร์   ศรีแสน                     กรรมการและเลขานุการ

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:40:16 น.

โรงเรียนบ้านโนนยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 45750194 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พงษ์พัฒน์ ธรรมรักษ์ โทรศัพท์: 0885409480 อีเมล์: gameza79@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]