โรงเรียนบ้านโนนยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน

  1.  ด.ญ. พรพิมล   ธรรมรักษ์       ประธานนักเรียน

  2.  ด.ช. อนุชา  มูลลิสาร             กรรมการ

  3.  ด.ช. ณรงค์ฤทธิ์    ควรรู้ดี        กรรมการ

  4.  ด.ญ. พรชินิตย์   ผังดี               กรรมการ

  5.  ด.ญ. ปริยากร  ภูกองชนะ        กรรมการ

  6. ด.ญ.  มนทกานต์   พรมนิกร      กรรมการ

  7.  ด.ญ. ชลลิญา   สิงค์คำ           กรรมการ

  8.  ด.ญ. จิรัชญา  พวงพันธ์           กรรมการ

  9.  ด.ช.  อานนท์  โรมพันธ์           กรรมการ

  10. ด.ช. อธิพงษ์   มณีวงษ์          กรรมการ

  11.  ด.ช. ธนากร   วงษกันยา        กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:40:16 น.

โรงเรียนบ้านโนนยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 45750194 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: พงษ์พัฒน์ ธรรมรักษ์ โทรศัพท์: 0885409480 อีเมล์: gameza79@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]