โรงเรียนบ้านสงยาง


ประวัติโรงเรียนบ้านสงยาง

 

 

โรงเรียนบ้านสงยาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อ 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428  เป็นโรงเรียนระดับกลาง เปิดสอน 3 ระดับ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายพัฒนศักดิ์ กัลปดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายพัฒนศักดิ์ กัลปดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสงยาง

นางกาญจนี มณีพราว
นางวลินดา สุทธิอาคาร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

79
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสงยาง โทรศัพท์: 045738382 อีเมล์: chaisit.se@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: ภานุวัฒน์ สุทธิอาคาร โทรศัพท์: 0898449581 อีเมล์: Panuwat_hun@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ