โรงเรียนบ้านสงยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประวัติโรงเรียนบ้านสงยาง

 

 

โรงเรียนบ้านสงยาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อ 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428  เป็นโรงเรียนระดับกลาง เปิดสอน 3 ระดับ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายพัฒนศักดิ์ กัลปดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-24 10:11:38 น.

นายนิยม แสนบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสงยาง

นายภานุวัฒน์ สุทธิอาคาร
นางชุติมาพร หายเคราะห์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

240
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: 045738382 อีเมล์: chaisit.se@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: ภานุวัฒน์ สุทธิอาคาร โทรศัพท์: 0898449581 อีเมล์: Panuwat_hun@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]