โรงเรียนบ้านสงยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1
ประวัติโรงเรียนบ้านสงยาง

 

 

โรงเรียนบ้านสงยาง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลสงยาง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อ 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2428  เป็นโรงเรียนระดับกลาง เปิดสอน 3 ระดับ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีนายนิยม  แสนบุญเรือง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-28 13:00:28 น.

นายนิยม แสนบุญเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสงยาง

นางเกษร สายสวาท
นางชุติมาพร หายเคราะห์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

929
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 โทรศัพท์: อีเมล์: chaisit.se@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: ภานุวัฒน์ สุทธิอาคาร โทรศัพท์: 0898449581 อีเมล์: Panuwat_hun@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]