โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
 

  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ตามประกาศกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๒๔  ปีการศึกษา ๒๕๒๔ ทางโรงเรียนได้ทำการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน โดยมีนายไชยขรรค์ เพ็ญชรี  เป็นครูใหญ่คนแรก โรงเรียนมีพื้นที่ ๔๕ ไร่ ๓๕ ตารางวา  ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน ห่างจากเขตเทศบาลตำบลกุดชุมไปทางทิศตะวันตกเป็นระยะทางประมาณ ๑๗ กิโลเมตร จัดการศึกษาแบบสหศึกษา และได้เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ลักษณะของสถานศึกษา ขนาดเล็ก 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-06-19 13:17:30 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นางมัสริน จงกลรัตน์
  • แนะนำบุคลากร

  • นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน

  • นางพัทธนันท์ ทานะเวชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,178
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: - อีเมล์: admin@phonngamschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จิราพร ชูรัตน์ โทรศัพท์: 0984692955 อีเมล์: admin@phonngamschool.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]