โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
  • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                 ๑. นายมานิจ    ยาวะโนภาส       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                    ประธานกรรมการ

  ๒. นายอมร    ทองไชย             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     กรรมการ

  ๓. นายบุดดี  ต้นทัพไทย            ผู้แทนครู                                         กรรมการ

  ๔. นายประดิษฐ์  พยุงวงษ์          ผู้แทนผู้ปกครอง                            กรรมการ

  ๕. นางบุญทรัพทย์  ทองไชย       ผู้แทนองค์กรชุมชน                      กรรมการ

  ๖. นายอำนวยศิลย์     ทองเฟื่อง   ผู้แทนศิษย์เก่า                              กรรมการ

  ๗. นายกำจัด      ทองไชย          ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  ๘. นายเคนโสม    ศรีจันทร์        ผู้แทนองค์กรศาสนา                        กรรมการ

  ๙. ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร                                       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-06-19 13:17:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางมัสริน จงกลรัตน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพัทธนันท์ ทานะเวช

 • นางจงใจ ยุทธพงษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,281
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: - อีเมล์: admin@phonngamschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: จิราพร ชูรัตน์ โทรศัพท์: 0984692955 อีเมล์: admin@phonngamschool.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]