โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านแจ้งน้อย

  1.  ด.ญ. หนึ่งฤทัย    พึ่งจันดุม            ประธานนักเรียน

  2. ด.ญ. ปิ่นมณี    แสนชนะ                 รองประธานนักเรียน

  3. ด.ช. ธีรนัย  จันทำ                           กรรมการ

  4. ด.ญ. ธนพล   อินทรชนะ                  กรรมการ

  5. ด.ญ. ชณาทิพย์   วงษ์ชาลี              กรรมการ

  6. ด.ช. ธนพร   วิชาธรรม                     กรรมการ

  7. ด.ญ. ภัทรพร    พลจันทร์                 กรรมการ

  8.ด.ช. พีรพัฒน์   กุลจำเริญ                 กรรมการ

  9.ด.ช. ทิพาวรรณ์   นิยมโภค               กรรมการและเลขานุการ
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:37:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางปุณิกา จินะขาม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุขฤดี ภูมิฐาน

 • นายโสภณ สามารถสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,734
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โทรศัพท์: 044-109520 อีเมล์: jangnoi@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: อุไรรัตน์ วงษ์ชัย โทรศัพท์: 0901870450 อีเมล์: mynan_nan_2535@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]