ประวัติโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2513   เป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งที่ 67 ของกรมสามัญศึกษา เริ่มแรกก่อตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุด้านหลังของโรงเรียนสุนทรวัฒนา มีพื้นที่ 6 ไร่1 งานเศษ  22 กันยายน  2525  คณะกรรมการวางผังการใช้ที่ดินราชพัสดุ จังหวัดชัยภูมิได้อนุมัติให้โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิใช้ที่ดินราชพัสดุ จำนวน 37 ไร่3 งาน 80 ตารางวา บริเวณสนามบินเก่าของกองทัพอากาศ เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิแห่งใหม่ (ตามเอกสารราชพัสดุที่ 14636 โฉนดเลขที่ 281/2497)

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-19 15:16:20 น.

นายคณิต ธัญญะภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายสุชาติ ตั้งใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายสมสัน ฦาชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายบัณฑิต ชีวะตานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นางนวพร รักขันแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ

นางสาวกองกาญจน์ นรินทร์นอก
นางสาวเพชรอารี ศรีมันตะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โทรศัพท์: 044-811887 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุรเชษฐ์ ภักดีจิตร โทรศัพท์: 0901853880 อีเมล์: neostra_neor@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ