ประวัติโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ

 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิเปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2513   เป็นโรงเรียนอนุบาลแห่งที่ 67 ของกรมสามัญศึกษา เริ่มแรกก่อตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุด้านหลังของโรงเรียนสุนทรวัฒนา มีพื้นที่ 6 ไร่1 งานเศษ  22 กันยายน  2525  คณะกรรมการวางผังการใช้ที่ดินราชพัสดุ จังหวัดชัยภูมิได้อนุมัติให้โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิใช้ที่ดินราชพัสดุ จำนวน 37 ไร่3 งาน 80 ตารางวา บริเวณสนามบินเก่าของกองทัพอากาศ เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาลชัยภูมิแห่งใหม่ (ตามเอกสารราชพัสดุที่ 14636 โฉนดเลขที่ 281/2497)

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-19 15:16:20 น.

นายคณิต ธัญญะภูมิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายสุชาติ ตั้งใจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายสมสัน ฦาชา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นายบัณฑิต ชีวะตานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ
นางนวพร รักขันแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลชัยภูมิ

นางสาวจำปี บุญพรหม
นายสุขุม วงศ์สิทธิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ โทรศัพท์: 044-811887 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุรเชษฐ์ ภักดีจิตร โทรศัพท์: 0901853880 อีเมล์: neostra_neor@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ