โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา  จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2455 โดยนายอำเภอเมืองชัยภูมิ  คือ

  ขุนบรรณาการรังสฤษดิ์   เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านค่าย  2 (วัดตาลเดี่ยว)  มีนายอยู่  เป็นครู

  คนแรก  อาศัยศาลาวัดหลังเล็ก ๆ  หลังคามุงแฝกเป็นที่สอน  จัดการสอนโดยไม่มีหลักสูตร

                  วันที่  4  กุมภาพันธ์  2486  โอนมาสังกัดตำบลหนองหาแซง  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงรียนประชาบาลตำบลหนองนาแซง 7  (วัดตาลเดี่ยว)  และวันที่  30  ตุลาคม  2511  ย้ายมาอยู่ในสถานที่ตั้งปัจจุบัน  ตำบลบุ่งคล้า  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

                  พ.ศ.  2513  เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านบุ่งคล้าวิทยา

                  พ.ศ.  2520  เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อปัจจุบันคือ  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา

                  พ.ศ.  2531  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษา  ถึงระดับชั้นประถมศึกษา

  ปีที่  6

                  พ.ศ.  2535  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ในโครงการขยายโอกาส

  ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                  ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่  1   ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:37:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายถนอมจิต อินทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางศรีประไพ พรหมณี

 • นางสาวกุหลาบ สิมาชัยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,814
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โทรศัพท์: 044-871212 อีเมล์: cbk.chaiyaphum1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทักษินันท์ หิรัญเกิด โทรศัพท์: 0812663146 อีเมล์: taksinan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]