โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • บัญชีรายชื่อคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

  ตำบลบุ่งคล้า  อำเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ

  ***********************************************************

  ลำดับที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  นางสาวจิรนันท์  เหลี่ยมศรีจันทร์

  ประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  2

  เด็กหญิงอรปวีณา  ทำมา

  รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  3

  เด็กชายกฤษณากร  ด่านปรีดา

  รองประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  4

  เด็กชายอิศรา  สุขสำราญ

  คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  5

  เด็กชายศุภชัย  ดีขุนทด

  คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  6

  เด็กชายปฏิมากร  เจนจิต

  คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  7

  เด็กหญิงพรพิมล  ใจเสงี่ยม

  คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  8

  เด็กชายนาวา   ราชวัตร

  คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  9

  เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้งทอง

  คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  10

  เด็กหญิงพิชชาภา  คล้อยชัยภูมิ

  คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  11

  เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใจสงบ

  คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  12

  เด็กชายธนทัต  รักษากุล

  คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  13

  เด็กชายอลงกต  ดินขุนทด

  คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  14

  เด็กหญิงศิรินรักษ์  สวัสดิ์ภูมิ

  คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  15

  เด็กหญิงบุญยฤทธิ์  งามไข่น้ำ

  คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  16

  เด็กหญิงพรพิมล  คลาดโรค

  คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  17

  เด็กชายบุญฤทธิ์  ยิ้มเสงี่ยม

  คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  18

  เด็กชายธันวา  ไพสาลี

  คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  19

  เด็กชายแทนธัญญ์  หาญเสนา

  คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  20

  เด็กหญิงอภิญญา  ทองมา

  คณะกรรมการบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

  21

  เด็กหญิงมธุรดา  สิมาทอง

  เลขานุการสภาเด็กและเยาวชนตำบลบุ่งคล้า

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:37:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายถนอมจิต อินทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางจิตติมา โชคบำรุง

 • นางทักษินันท์ หิรัญเกิดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,827
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โทรศัพท์: 044-871212 อีเมล์: cbk.chaiyaphum1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทักษินันท์ หิรัญเกิด โทรศัพท์: 0812663146 อีเมล์: taksinan@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]