โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประวัติโรงเรียนบ้านร้านหญ้า

 

 ประวัติย่อของโรงเรียน 

          โรงเรียนบ้านร้านหญ้า ตั้งอยู่หมู่ที่  8  ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ โดยแยกออกมาจากโรงเรียนวัดป่าตาล บ้านห้วย

ครั้งแรกอาศัยศาลาวัดบ้านร้านหญ้า (วัดสะแก)  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  2482  เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 

โดยมีนายสอน  อธิกะ เป็นครูใหญ่คนแรก ให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลหนองโดน  3”(วัดบ้านร้านหญ้า)

          ในปี พ.ศ.  2504  นายซาว  ดามาพงศ์ เป็นครูใหญ่ ได้ร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองและประชาชน ชาวบ้านร้านหญ้า หาวัสดุมาก่อสร้าง

อาคารชั่วคราวในที่ดินของโรงเรียน และใช้เป็นอาคารเรียน เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2507  สิ้นค่าก่อสร้าง  35,684  บาท

          พ.ศ.  2513  ได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่าย จากจังหวัดชัยภูมิ  เป็นเงิน  90,000  บาท  มาก่อสร้างต่อเติมแล้วเสร็จ ทำพิธีเปิดป้าย

และขึ้นเรียน  เมื่อ  13  มกราคม  2513  ให้ชื่อว่า “โรงเรียนบ้านร้านหญ้า”  ตั้งแต่นั้นมา

          ปัจจุบัน เปิดสอน ตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 (อนุบาล  4  ขวบ)  จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีข้าราชการครู  9  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  1  คน 

ครูพี่เลี้ยง  1  คน  มีนักเรียน  99  คน  อาคารเรียน 2  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1  หลัง  ส้วม  1  หลัง  เรือนเพาะชำ  1  หลัง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-13 14:26:36 น.

นางปนัดดา ทีบัวบาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านร้านหญ้า

นางบัณฑิต เชื้อจำรูญ
นางกชภรณ์ แสงบำรุง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

919
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านร้านหญ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-875013 อีเมล์: 36030035@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ธีระวัฒน์ นาห้วย โทรศัพท์: 0801732983 อีเมล์: ka_pomka@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]