โรงเรียนบ้านบะเสียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ประวัติโรงเรียนบ้านบะเสียว

 

โรงเรียนบ้านบะเสียว  ตั้งอยู่เลขที่  54   หมู่ที่  6  ตำบลหนองฉิม  อำเภอเนินสง่า 

จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36130  โทรศัพท์  044 –846407  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต  3   เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1     ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประวัติและความเป็นมา

โรงเรียนบ้านบะเสียว ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  เดือนมิถุนายน  ..2482 โดยนายหา  บุญมาไชย   นายอำเภอจัตุรัส  เป็นผู้จัดตั้ง  อาศัยอาคารชั่วคราว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน  ซึ่งมี นายเดช    แอ่งบัวใหญ่ เป็นครูใหญ่ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  อยู่มาอาคารเรียนชั่วคราวทรุดโทรม  ประกอบด้วยพื้นที่ก่อสร้างเป็นที่ลุ่ม  ในฤดูฝนน้ำท่วมขังไม่เหมาะในการก่อสร้างอาคารเรียน  จึงได้ย้ายนักเรียนไปเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดบ้านบะเสียวเมื่อปี พ.. 2500  ทางราชการได้แต่งตั้งให้  นายเอนก  สิงห์จันทร์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านบะเสียว  และ นายเอนก  สิงห์จันทร์    ได้จัดหาที่ดินเพื่อจัดสร้างโรงเรียน  โดยได้ที่ดินจำนวน  21  ไร่  2  งาน   อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านบะเสียวซึ่งเป็นที่ดินในปัจจุบัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายมังกร จันทร์สิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านบะเสียว

นางสาววาสนา พงษ์ประเทศ
นางสุดใจ คำจุมพล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,025
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบะเสียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โทรศัพท์: 044-846407 อีเมล์: 36030187@chaiyaphum3.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววาสนา พงษ์ประเทศ โทรศัพท์: 0896202656 อีเมล์: ict076@chaiyaphum3.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]