• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1

  นางทัศนีย์  บุษปวัต

   

  ประธานกรรมการ

  2

  นายวสันต์  อาจกมล

   

  รองประธานกรรมการ

  3

  พระครูอินทวงศ์วิวัฒน์

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  4

  พระครูอนุกูลภัทรกิจ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  5

  นายชลัท  มัทวานนท์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  6

  นางสุนทรี  มะโนดี

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  7

  นางรัชนีกร  ชีวะตานนท์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  8

  นายสานนท์  ด่านภักดี

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  9

  นายพรหม  แสนบัว

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  10

  นายสุทิน  วงศ์บุตร

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  11

  นายชัยรัตน์  ศรีอวยชัย

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  12

  นายอภิชาติ  เริงฤทธิ์

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  13

  นายขจร  ไกรสกุล

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  14

  นายยุทธนา  ประสานสาย     

  ผู้เเทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  15

  นายกีฬาชัย  รัตนีย์ศรีบัณฑิต

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 07:34:09 น.

โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 โทรศัพท์: 044-811768 อีเมล์: phayalae@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัญชลี บุญเหลือ โทรศัพท์: 0935684307 อีเมล์: ่jubjang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]