• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •   1. นายบัวกัน  บุญชัย                                ประธานคณะกรรมการ

    2. นางอนงค์   ไชยปัดถา                            กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

    3. นายวะโรผล  สว่างเนตร                          กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

    4. นายปิ่นทอง  ทองสุข                              กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

    5. นายครรชิต  สมบัติวงค์                           กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

    6. นางวัฒนา  คำสะอาด                              กรรมการผู้แทนครู

    7. นายคำภี  ชมนึก                                      กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

    8. นายสังวร  บุญมาก                                  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

    9. นายประศาสน์ สิงห์นาค                           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-25 16:20:35 น.

โรงเรียนบ้านหนองแมงดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: อีเมล์: nmdschool@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางกัลยา สังคัสสะ โทรศัพท์: 0930670129 อีเมล์: kanlayasangkat117@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]