• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  ภายในปี 2558  โรงเรียนบ้านหนองแมงดา ผู้เรียนทุกคนมีความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้

  ของหลักสูตร  การใช้เทคโนโลยีสืบสานวัฒนธรรมไทย  วัฒนธรรมอาเซียน  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนดี  คนเก่งและสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  ปรัชญาโรงเรียน

  นฺตฺถิ  ปญฺญา  สมา  อาภา  (แสงสว่างเสมอปัญญาไม่มี)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-25 16:20:35 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประศาสน์ สิงห์นาค
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวกัญญารัตน์ สีทน

 • นายพงศ์วัฒนา สืบสิงห์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,911
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแมงดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: อีเมล์: nmdschool@amnat-ed.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายพงศ์วัฒนา สืบสิงห์ โทรศัพท์: 0811350141 อีเมล์: hackedpro@live.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]