โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เวปไซต์เขต
ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก

 

                   โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนวัดพระเหลาเทพนิมิต 

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2468 โดยนายเคน  โสวันนา เป็นครูคนแรก จนกระทั่ง พ.ศ.  2478

ได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนเอกเทศ  ขนานนามว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลพนา 3 “ (วัดบ้านเสารีก)

โดยมีนายกลม  สิงห์นาค  เป็นครูใหญ่  คนแรก

          ต่อมาในปี  พ.ศ. 2479  นายเหลี่ยม  โสระเวช  ได้บริจาคที่ดิน  จำนวน  15  ไร่

เป็นที่สร้างโรงเรียนปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 2 หมู่บ้านเสารีก ถนนพนา-นาหว้า  (อจ20034) 

เทศบาลตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37180 โทร0872625219

 email:saoreek@gmail.com  Website http://www.saoreek.com  เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2

ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้บริหารคนปัจจุบัน คือ นายภัทรเทพ  รักพรม

การเปลี่ยนแปลงสภาพโรงเรียน

พ.ศ. 2500 โรงเรียนได้ย้ายจากวัดมาทำการสอนบนพื้นที่ปัจจุบัน เปิดทำการสอนจากชั้น ป.1– ป.4 

พ.ศ. 2515  ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

พ.ศ. 2523  ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7

พ.ศ. 2525  ยุบชั้นประถมศึกษาปีที่  7  และเปิดสอนอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6

พ.ศ. 2537  เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ความเจริญก้าวหน้าและความภาคภูมิใจของโรงเรียน

          โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนจนเป็นที่ยอมรับของชุมชน  จนได้รับ

การยกย่องหลายด้านเช่น      

          พ.ศ .2519  ได้เป็นโรงเรียนชุมชนแห่งแรกของอำเภอพนา

          พ.ศ. 2528  ได้เป็นโรงเรียนตัวอย่างของอำเภอพนา

          พ.ศ. 2529  ได้เข้าโครงการ กศ.พช.  และผลการดำเนินการได้เป็นที่  1  ของจังหวัด

          พ.ศ. 2535  ได้เป็นโรงเรียนดีเด่นระดับอำเภออีกครั้ง  และโรงเรียนยังได้เป็นผู้นำในการพัฒนาหมู่บ้านจนเป็นที่ยอมรับ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่หมู่บ้านอื่น

          พ.ศ. 2537  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาส

ทางการศึกษาของทางราชการ

          พ.ศ. 2544  เป็นสถานศึกษาที่จัดจริยศึกษาดีเด่น ระดับชาติ

          พ.ศ. 2552   ได้รับคัดเลือก  โรงเรียนดีศรีตำบล 

          พ.ศ. 2556   ได้รับการรับรองต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล 

          พ.ศ. 2558   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประชารัฐ   

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-08 13:20:19 น.

นายภัทรเทพ รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านเสารีก

นางกมลนุช ไวยพันธ์
นางรัชนี สิงห์โท

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,523
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: อีเมล์: amnat0161@amnat-ed.go.th ,saoreek@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกมลนุช ไวยพันธ์ โทรศัพท์: 0854998231 อีเมล์: kamolnuch.w@amnat-ed.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]