• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด

        ตำบลไม้กลอน  อำเภอพนา  จังหวัดอำนาจเจริญ

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

   

  1

  นายสวรรค์  โล่ห์คำ

  ประธานกรรมการ

  2

  นายเกียรติศักดิ์  ลาดบาศรี

  กรรมการผู้แทนครู

  3

  นางสงกรานต์  ฟ้าคุ้ม

  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  4

  นางอรุณ  ชาวดร

  กรรมการผู้แทนศิษฐ์เก่า

  5

  นางสุภาพร  โสมรักษ์

  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  6

  นายสมควร  รัตนศรี

  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  7

  นายวรรณรบ  คำภา

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8

  นายคำบัง  โล่ห์คำ

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  9

  นายปรีชา  สิงห์โท

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:48 น.

โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: อีเมล์: amnat0165@amnat-ed.go.th ,nt@nontoong.net
เว็บมาสเตอร์:: นายกุศล ศรีบูรณ์ โทรศัพท์: 0913420982 อีเมล์: kknuch@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]