• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ภายในปีพุทธศักราช  ๒๕๕๙   โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ ประสานความร่วมมือ ผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:25:48 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายปรีชา สิงห์โท
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสุภาวดี เผ่าผม

 • นายปรเมศร์ มีศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,378
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: อีเมล์: amnat0165@amnat-ed.go.th ,nt@nontoong.net
เว็บมาสเตอร์:: นายกุศล ศรีบูรณ์ โทรศัพท์: 0913420982 อีเมล์: kknuch@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]