ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนโนนสูงโคกกลาง

 

๑. ข้อมูลทั่วไป

                        ชื่อโรงเรียนโนนสูงโคกกลาง  ที่ตั้งเลขที่  - ตำบลไม้กลอน  อำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญ  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ  โทร  ๐-๔๕๕๒๐๐๑๐  โทรสาร  -  .e-mail :  -  website :  -   เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที่ ๒๑  ไร่  -  งาน  -  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการหมู่ที่ ๑๒  หมู่ที่ ๑๕

 

                        ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง  ซึ่งมีเนื้อที่ ๒๑  ไร่  งาน  ตารางวา ก่อตั้งเมื่อ

วันที่ ๑๕  ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้งอาคารเรียนชั่วคราวตั้งอยู่ที่บ้านโนนสูง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี    เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียน ๔๒ คน และได้เปิดจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยมีนายลวด โล่คำเป็นครูใหญ่คนแรก ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ คณะครูและชาวบ้านได้ร่วมกันหาทุนเพื่อสร้างอาคารเรียนถาวรได้เงิน ๑๕๐๐ บาท จึงสร้างเป็นโครงไม้ไว้ พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้รับงบประมาณจากทางราชการเป็นเงิน ๑๔๕๐๐ บาทได้ดำเนินการปลูกสร้างอาคารเรียนเอกเทศถาวรแบบ ป.๑ ซ จำนวน ๒ ห้องเรียน นับรวมถึงปีการศึกษาเป็นเวลา  ๗๐  ปี

ที่ตั้งของโรงเรียนมีอาณาเขต ดังนี้

                  ทิศเหนือ                                             จรดกับ วัดสงบคารมย์

ทิศใต้                                               จรดกับ ทุ่งนา

ทิศตะวันออก                           จรดกับ บ้านโนนสูง

ทิศตะวันตก                                       จรดกับ บ้านโคกกลาง

                                โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง  มีผู้บริหารดำรงตำแหน่งคนแรก คือ นายลวด โล่ห์คำ  ตำแหน่งครูใหญ่  ปัจจุบันผู้บริหารคือ  นายภัทรเทพ รักพรม  ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่

วันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๔ 

 

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนที่เคยดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง  มีดังนี้

 

๑  นายลวด โล่ห์คำ                  ตำแหน่งครูใหญ่                 พ.ศ.  ๒๔๘๐ – พ.ศ.  ๒๕๐๖

๒. นายจักรี ดาโรจน์                ตำแหน่งครูใหญ่                 พ.ศ.  ๒๕๐๖ – พ.ศ.  ๒๕๑๒

๓. นายบุญจันทร์ ก้อนทอง    ตำแหน่งครูใหญ่                 พ.ศ.  ๒๕๑๒ – พ.ศ.  ๒๕๒๒

๔. นายเปรียว ปอแก้ว              ตำแหน่งครูใหญ่                 พ.ศ.  ๒๕๒๒ – พ.ศ.  ๒๕๒๕

๕. นายบรรจบ มาทฤทธิ์         ตำแหน่งครูใหญ่                 พ.ศ.  ๒๕๒๕ – พ.ศ.  ๒๕๒๘

๖. นายประดิษฐ์ อุทธา            ตำแหน่งครูใหญ่                 พ.ศ.  ๒๕๒๘– พ.ศ.  ๒๕๔๔

๗. นายประเชิญ จันทรภูมี     ตำแหน่งครูใหญ่                 พ.ศ.  ๒๕๔๔ – พ.ศ.  ๒๕๔๖

๘. นางดรุณี ฉลาดสุข              ตำแหน่งครูใหญ่                 พ.ศ.  ๒๕๔๖ – พ.ศ.  ๒๕๕๔

๙. นายภัทรเทพ รักพรม   ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

๑๐. นางวิจิตรา   ทัพซ้าย  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-27 10:45:58 น.

นางวิจิตรา ทัพซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โนนสูงโคกกลาง

นายบัณฑิต สิงห์ชา
นางสาวบุษบาไพร กีฬา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,792
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: 045-520010 อีเมล์: amnat0167@amnat-ed.go.th ,Sukanya_JAMEAW@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จตุพร สุขกันยา โทรศัพท์: 0856823213 อีเมล์: sukanya_jameaw@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]