โรงเรียนเสนางคนิคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
ประวัติโรงเรียนเสนางคนิคม

 

ประวัติโรงเรียนเสนางคนิคม

          โรงเรียนเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2520 ณ บริเวณทิศตะวันตกของห้วยม่วง ห่างจากตัวอำเภอเสนางคนิคม ไปตามถนน รพช. เสนางคนิคม - บ้านดอนหวาย เป็นระยะทาง 5 ก.ม. โดยความคิดริเริ่มของพระไพโรจน์ธรรมคณี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายวันคำ ถูรวรรณ กำนันตำบลเสนางคนิคม พร้อมผู้ใหญ่บ้านหมู่ต่างๆและชาวบ้าน ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ในที่ดินสาธารณะของทางราชการ ซึ่งเป็นที่ว่างเปล่าดังที่กล่าวมาข้างต้นเนื่องจากสถานทีตั้งเดิม อยู่ห่างไกลจากชุมชน เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก เมื่อเปิดให้มีการเรียนกานสอนขึ้นครั้งแรก ในปีการศึกษา 2520 จึงขอใช้สถานที่และอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองทับม้า ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ของตำบลเสนางคนิคม เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ม.ศ.1) จำนวน 2 ห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 86 คน และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายพนมศักดิ์ สุคันธา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก โดยมีครูจากโรงเรียนบ้านหนองทับม้า จำนวน 3 คน มาช่วยสอน ปีการศึกษา 2522 ได้ดำเนินการขอย้ายสถานที่ตั้งใหม่ เพื่อให้อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน คือบริเวณป่าหนองหิ้ง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคมและเป็นที่ตั้งของ โรงเรียนเสนางคนิคมในปัจจุบัน ในระหว่างปีการศึกษา 2534 - 2536 มีสาขาโรงเรียน 2 แห่ง คือ โรงเรียนเสนางคนิคม สาขาตำบลนาเวียง และโรงเรียนเสนางคนิคม สาขาตำบลไร่สีสุก ต่อมาปีการศึกษา 2537 ได้ยุบเลิกสาขาตำบลไร่สีสุก สาขาตำบลนาเวียงได้รับประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศชื่อ โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา ในปีการศึกษา 2546 ประกาศใช้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการโรงเรียนเสนางคนิคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน
 
ที่ตั้งและขนาด

          โรงเรียนเสนางคนิคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2560 เปิดทำการสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งหมด 24 ห้องเรียน(5 - 5 - 5 / 3 - 3 - 3) จำนวนนักเรียนรวม 811 คน มีที่ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ 12 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37290 โทร. 0-4546-1009, 0-4546-1362 มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-22 16:25:20 น.

นายสุมิตร เรืองบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เสนางคนิคม
นางระเบียบ ประทุมวัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เสนางคนิคม
นายสมศักดิ์ ผาลิวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เสนางคนิคม
นายสมพร ภิญโญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เสนางคนิคม

นางจันทพร เจริญรัตน์
นางกัญญา พันธ์สวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,011
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเสนางคนิคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045461009 อีเมล์: amnat_113@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: patcharawalai sriraksa โทรศัพท์: 045461009 อีเมล์: patcha_aoi2515@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]