โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศ

  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีความรู้

                    3.2.ค่านิยมที่พึงประสงค์

  ได้รับการยอมรับด้านกีฬา และด้านวิชาการจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา   

                    3.3.คติพจน์โรงเรียน

  ปัญญา โลกัสสมิง ปัตโชโต   ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-23 10:30:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประดิษฐ์ พาโพนงาม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวิลาวรรณ นาอินทร์

 • นางสาวภาสิกา จันทวัณณ์โสภณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,803
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0956671258 อีเมล์: pasika145@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาสิกา จันทวัณณ์โสภณ โทรศัพท์: 0955438836 อีเมล์: pasika145@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]