โรงเรียนบ้านสามหนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. นางคำมวน  ศรีโนนยาง      ประธาน
  2. นายไพฑูรย์  สุนทรวัฒน์     ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3. นางเอื้อมพร  ดวงพิมพ์       ผู้แทนองค์กรชุมชน
  4. นายประวิทย์  พึ่งกิจ           ผู้แทนศิษย์เก่า
  5. นายสมบูรณ์  มาชิน            ผู้แทนผู้ปกครอง
  6. นายคำหนัก  สุโพไข          ผู้แทนองค์กรศาสนา
  7. นายมนตรี  ชาลีลำ             ผู้ทรงวุฒิ
  8. นางสาวมาลี  ภักดีเจริญ     ผู้แทนครู
  9. นายสมบูรณ์  ศิริบุตร          เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-08 14:02:07 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพัฒนา อินทรมาตย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววายุพร คำนาดี

 • นางสาวมาลี ภักดีเจริญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,827
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสามหนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายธีรพัฒน์ ศรีอ่อน โทรศัพท์: 0848826897 อีเมล์: theerapat5555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]