โรงเรียนบ้านสามหนอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการสภานักเรียน  ปีการศึกษา 2562

  1. เด็กหญิงพรชิตา  เบ้าตุ้ย                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               ประธานนักเรียน

  2. เด็กชายคมสันต์  บุญพิมพ์              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               รองประธานนักเรียน

  3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภิญโญวงศ์        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

  4. เด็กหญิงนุชนาฏ  ช่วยศิริ                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               ฝ่ายปฏิคม

  5. เด็กชายศักดิ์ชัย  ประสมพล            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  6. เด็กชายกอบเงิน  ท้าววงศ์              ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2               หัวหน้าฝ่ายสถานที่

  7. เด็กชายอดิเทพ  แสงสุพรรณ           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2              หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

  8. เด็กชายสุพเดช  ธงหาร                 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                ฝ่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม          

  9. เด็กชายณัฐวัตร  มีแก้ว                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ

   

  ดาวน์โหลดไฟล์คำสั่ง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-08 14:02:07 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพัฒนา อินทรมาตย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสมมาตย์ ราศรี

 • นายธีรพัฒน์ ศรีอ่อนสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,837
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสามหนอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายธีรพัฒน์ ศรีอ่อน โทรศัพท์: 0848826897 อีเมล์: theerapat5555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]