โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.    ครูทุกคนจัดกิจกรรมการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและกระบวนการคิดวิเคราะห์

  2.    โรงเรียนสามารถนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดกิจกรรมการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  3.    นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีความรู้  ทักษะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

  4.    จัดแหล่งเรียนรู้ และภูมิทัศน์ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และสะอาดสวยงาม

  บริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-06 15:03:57 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสายัญห์ ทวีวัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวญาณิศา เหล่าถาวร

 • นางสุกัญญา ประยงค์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,433
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042491249 อีเมล์: banbuenkanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุพิณ ศรีสุนาครัว โทรศัพท์: 0854598912 อีเมล์: yupinsri9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]