โรงเรียนบ้านบึงกาฬ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 •                  มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคคลากรทางการศึกษา
                   โรงเรียนบ้านบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

                   ชื่อ-สกุล

           ตำแหน่ง  กลุ่มสาระฯ

    1.นายสายัญห์  ทวีวัน

  ผู้อำนวยการโรงเรียน -

    2.นางสุกัญญา  ประยงค์

    ครู ภาษาอังกฤษ

    3.นางสาคร  บรรเทา

   ครู  การงานฯ

    4.นางบรรลัง  ทีหอคำ

    ครู ภาษาไทย

    5.นางพิสมัย  แข็งสง่า

    ครู คณิตศาสตร์

    6.นางยุพิณ  ศรีสุนาครัว

    ครู คณิตศาสตร์

    7.นางอโณทัย  จันทร์อ้วน

    ครู วิทยาศาสตร์

    8.นายธีรวุฒิ  ชาวสุรินทร์

    ครู พลศึกษา

    9.นางนิธิยา  ทุมโยมา

    ครู คณิตศาสตร์

    10.นางสาวสุมาลี  แก้วเทพ

    ครู ภาษาอังกฤษ

    11.นางญาณิศา  เหล่าถาวร

    ครู ภาษาไทย

    12.นางสาวจุไรรัตน์  วงศ์สุริยา

    ครู ปฐมวัย

    13.นางยุพดี  วรรณชู

    ครู ปฐมวัย

    14.นางเสาวณี  ภูพันใบ

    ครู ภาษาไทย

    15.นางเสาวณี  ภูพันใบ

    ครู ภาษาไทย

    16.นายพลากร  เกษสิมมา

    ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์

    17.นายกิตติพงษ์  อัคศร

    ครูผู้ช่วย คณิตศาสตร์

    18.นายบัญชา ทุมโยมา

    ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์

    19.นางสาวเพราพิลาศ ขันติมนต์

    ครูวิกฤติ ปฐมวัย

    20.นางสาวอภิญญามาศ  การเกษม

    ธุรการโรงเรียน -

    21.นางสาวพิชชาภา  ศิริสุวรรณ

    ครูอัตราจ้าง นาฏศิลป์

    22.นางสาวศิรประภา  สุมสา

    ครูอัตราจ้าง -

    23.นางสาวพรกนก  ศรีจันทรา

    ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ คณิตศาสตร์

    24.นางสาวอาภัสรา  กุลวงษ์

    ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฐมวัย  
   

   25.นางเขมจิรา จริงวาจา                        

    ครูผู้ช่วย                 

  วิทยาศาสตร์   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-11-06 15:03:57 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสายัญห์ ทวีวัน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธีรวุฒิ ชาวสุรินทร์

 • นางยุพิณ ศรีสุนาครัวสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,433
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านบึงกาฬ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042491249 อีเมล์: banbuenkanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุพิณ ศรีสุนาครัว โทรศัพท์: 0854598912 อีเมล์: yupinsri9@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]