• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2500 เดิมชื่อ "โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์" อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 47 คน เป็นชาย 23 คน เป็นหญิง 24 คน มีครู 1 คน คือนายสมพร พงศ์สิทธิศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก วัสดุครุภัณฑ์ได้จากชาวบ้านโนนสมบูรณ์ซึ่งมีนายทองคำ กุลคำตา เป็นผู้ใหญ่บ้าน ต่อมาจึงย้ายที่เรียนมาอยู่ในที่โรงเรียนปัจจุบัน ซึ่งมีเนื้อที่ 12 ไร่ ติดทางหลวงสายบึงกาฬ - พังโคน โดยสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวมุงแฝก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร จากนั้นมาโรงเรียนได้เจริญขึ้นมาเรื่อย ๆ มีนักเรียนมากขึ้นตามลำดับ เนื่องจากมีประชาชนย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านมากขึ้น

  ปี พ.ศ. 2521 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์" และได้มีการพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องตลอดมาจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ โรงเรียนมีนักเรียนอยู่ในความรับผิดชอบ ประมาณ 500 - 600 คนต่อปี เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  ปี พ.ศ. 2557 ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)" เนื่องจากได้รับบริจาคงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 ขนาด 8 ห้องเรียน จากธนาคารกรุงเทพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-02-06 14:34:26 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเต็มเดช ต่อโชติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายมรุต กัลยาแก้ว

 • นางสมจิต พิมดา

 • E-Serviceสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,349
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042492876 อีเมล์: nsbschool2500@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายภานุวัฒน์ คำพืพากษ์ โทรศัพท์: 0848960240 อีเมล์: kibke_pk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]