• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

         ภายในปี  ๒๕๖๗ โรงเรียนมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  เก่ง  มีความสุข  มีคุณธรรม  จริยธรรม  สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  เห็นคุณค่า  ฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นระบบการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  และมีการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-27 08:39:32 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเต็มเดช ต่อโชติ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางประทุมรัตน์ พลพันธ์

 • นางสำเนียง ทีหอคำ

 • E-Serviceสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,479
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042492876 อีเมล์: nsbschool2500@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายภานุวัฒน์ คำพืพากษ์ โทรศัพท์: 0848960240 อีเมล์: kibke_pk@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]