• คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  ที่

  ชื่อ   -   นามสกุล

  ระดับชั้น

  ตำแหน่ง

  เด็กชายชัชวาล  บุญแก้ว

  มัธยมศึกษาปีที่  ๓

  ประธานนักเรียน

  เด็กหญิงรัตยา  เสน่หา

  มัธยมศึกษาปีที่  ๓

  รองประธานนักเรียน

  เด็กหญิงวกิ๊ก  โพธิ์หอม

  มัธยมศึกษาปีที่  ๓

  รอง ฯ ฝ่ายวิชาการ

  เด็กหญิงปริยาภัทร   กีตา

  มัธยมศึกษาปีที่  ๒

  รอง ฯ ฝ่ายงบประมาณ

  เด็กหญิชิดชนก  สุพร

  มัธยมศึกษาปีที่  ๒

  รอง ฯ ฝ่ายบุคลากร

  เด็กหญิงปนัดดา  น้องเมืองคุณ

  มัธยมศึกษาปีที่  ๒

  รอง ฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป

  เด็กหญิงปภาวี  จันงาม

  มัธยมศึกษาปีที่  ๒

  เหรัญญิก

  เด็กหญิงศิริวิภา  หงษาคำ

  มัธยมศึกษาปีที่  ๒

  กรรมการ

  เด็กชายธนกฤษ   สุพร

  มัธยมศึกษาปีที่  ๒

  กรรมการ

  ๑๐

  เด็กชายภัทรพงศ์  ห้วยทราย

  มัธยมศึกษาปีที่  ๒

  กรรมการ

  ๑๑

  เด็กหชายสุธีรักษ์  อินนะระ

  มัธยมศึกษาปีที่  ๒

  กรรมการ

  ๑๒

  เด็กหญิงนภัสสร  สุพร

  มัธยมศึกษาปีที่  ๒

  กรรมการ

  ๑๓

  เด็กหญิงณัฐธิดา  อาจวิชัย

  มัธยมศึกษาปีที่  ๑

  กรรมการ

  ๑๔

  เด็กหญิงอุไรวรรณ  พรมจันทา

  มัธยมศึกษาปีที่  ๑

  กรรมการ

  ๑๕

  เด็กหญิงพัชรพร  แก้วเนตร

  มัธยมศึกษาปีที่  ๑

  กรรมการ


   

       

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-23 13:33:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไกรแก้ว เศรษฐแสงศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวปิยวรรณ ดลรัศมี

 • นายอัศวิน บุตรดีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,883
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042020056 อีเมล์: banmai_msp@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพร ศรีอุทา โทรศัพท์: 0637405544 อีเมล์: kai.lovefortune@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]