• กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูจะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ถึงพร้อม

  ด้วยความดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีในการดำรงชีวิตตาหลักเศรษฐกิจ

  พอเพียงในสังคมอย่างมีความสุข

   

  ปรัชญา/อุดมการณ์ของโรงเรียน

                  “ความรู้ดี   มีคุณธรรม  นำรายได้  ใช้เทคโนโลยี  มีความสุข”

   

  คติพจน์/สัญลักษณ์ ของโรงเรียน                                  

  คติพจน์: “น.ตถิ   ป.ญญา   สมา    อาภา”

                  สัญลักษณ์  :ม่วง – ขาว


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-23 13:33:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไกรแก้ว เศรษฐแสงศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางฉวีวรรณ พลโยธา

 • นางนิภาพร ศรีอุทาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,805
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042020056 อีเมล์: banmai_msp@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพร ศรีอุทา โทรศัพท์: 0637405544 อีเมล์: kai.lovefortune@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]