• มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • มาตรฐาการปฏิบัติงานบุคลากรโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 

   

  นายไกรแก้ว  เศรษฐแสงศรี สังคมศึกษา
  นายประสพ  หล้าพรม ภาษาอังกฤษ
  นางเบญจวรรณ  แม้นศรี ปฐมวัย
  นางรัชนี  สองศรี ประถมศึกษา
  นางฉวีวรรณ  พลโยธา คหกรรม
  นางจรูญลักษณ์  คำเรือน วิทยาศาสตร์
  นางสุรีภรณ์  สาชิต วิทยาศาสตร์
  นายวรพงษ์  ถาละคร สังคมศึกษา
  น.ส.สุพิชญา อามาตย์มนตรี คณิตศาสตร์
  น.ส.ปิยวรรณ  ดลรัศมี ภาษาไทย
  น.ส.เกษมณี  สุทธิสาร ปฐมวัย
  น.ส.นฤมล  สุพล ปฐมวัย
  นางยุพาลัย  เพ็ชเมือง ภาษาอังกฤษ
  นายอัศวิน  บุตรดี พลศึกษา
  นายนพเดช  ไชยสวาท สังคมศึกษา
  นางนิภาพร  ศรีอุทา คอมพิวเตอร์

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-23 13:33:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไกรแก้ว เศรษฐแสงศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเกษมณี สุทธิสาร

 • นายประสพ หล้าพรมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,888
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042020056 อีเมล์: banmai_msp@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพร ศรีอุทา โทรศัพท์: 0637405544 อีเมล์: kai.lovefortune@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]