โรงเรียนบ้านวังยาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • facebook page ของเรา
 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านวังยาว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  

  ตำบลวังชมภู  อำเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ  ก่อตั้งเมื่อวันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2500   โดยนายอำเภอ

  บึงกาฬในขณะนั้นเป็นผู้จัดตั้ง  และได้รับความช่วยเหลือจากการประถมศึกษา   ในงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  และได้ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นที่วัดในหมู่บ้านโดยความร่วมมือร่วมใจของผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในขณะนั้น  เปิดทำการสอนครั้งแรกตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีนายทองศรี  ธิตะยะบุตร เป็นครูใหญ่คนแรก  มีจำนวนนักเรียน  34  คน  และมีครูเพียงคนเดียว

  วันที่  15  เมษายน  พ.ศ.  2503  ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรชาวบ้านวังยาวได้ร่วมมือร่วมใจกันก่อสร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศชั่วคราว  โดยมีลักษณะเป็นอาคารไม้และพื้นเป็นพื้นดิน  จนกระทั่งวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2506  ศึกษาธิการอำเภอพรเจริญ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังยาวเป็นครั้งแรก

  วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2510  โรงเรียนบ้านวังยาวได้สร้างเป็นเอกเทศถาวรเสร็จเรียบร้อยและได้ทำพิธีเปิดในวันนั้นเป็นต้นมา  จนกระทั่งวันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2513   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่บ้านดอนหญ้านางได้ให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างต่อเติมประตู  หน้าต่าง  และกระจก โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน

               ปัจจุบันโรงเรียนเรียนบ้านวังยาวมี  นายอนันต์  โทเล   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

  มีข้าราชการครูสายผู้สอน  จำนวน  10  คน  ครูธุรการ  1  คน  มีการจัดการศึกษาโดยเปิดทำการสอน

  ในชั้นอนุบาลปีที่ 2-3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีห้องเรียนรวม 

  11 ห้องเรียน    นักเรียนทั้งสิ้น 140   คน  มีอาคารเรียน 3  หลัง  อาคารอเนกประสงค์  1 หลัง 

  และบ้านพักครูเดี่ยว  3  หลัง

  โรงเรียนบ้านวังยาว  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  

  ตำบลวังชมภู  อำเภอพรเจริญ  จังหวัดบึงกาฬ  ก่อตั้งเมื่อวันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2500   โดยนายอำเภอ

  บึงกาฬในขณะนั้นเป็นผู้จัดตั้ง  และได้รับความช่วยเหลือจากการประถมศึกษา   ในงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  และได้ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นที่วัดในหมู่บ้านโดยความร่วมมือร่วมใจของผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านในขณะนั้น  เปิดทำการสอนครั้งแรกตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีนายทองศรี  ธิตะยะบุตร เป็นครูใหญ่คนแรก  มีจำนวนนักเรียน  34  คน  และมีครูเพียงคนเดียว

  วันที่  15  เมษายน  พ.ศ.  2503  ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรชาวบ้านวังยาวได้ร่วมมือร่วมใจกันก่อสร้างโรงเรียนเป็นเอกเทศชั่วคราว  โดยมีลักษณะเป็นอาคารไม้และพื้นเป็นพื้นดิน  จนกระทั่งวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2506  ศึกษาธิการอำเภอพรเจริญ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวังยาวเป็นครั้งแรก

  วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.  2510  โรงเรียนบ้านวังยาวได้สร้างเป็นเอกเทศถาวรเสร็จเรียบร้อยและได้ทำพิธีเปิดในวันนั้นเป็นต้นมา  จนกระทั่งวันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2513   หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่บ้านดอนหญ้านางได้ให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างต่อเติมประตู  หน้าต่าง  และกระจก โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน

               ปัจจุบันโรงเรียนเรียนบ้านวังยาวมี  นายอนันต์  โทเล   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

  มีข้าราชการครูสายผู้สอน  จำนวน  10  คน  ครูธุรการ  1  คน  มีการจัดการศึกษาโดยเปิดทำการสอน

  ในชั้นอนุบาลปีที่ 2-3  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  มีห้องเรียนรวม 

  11 ห้องเรียน    นักเรียนทั้งสิ้น 140   คน  มีอาคารเรียน 3  หลัง  อาคารอเนกประสงค์  1 หลัง 

  และบ้านพักครูเดี่ยว  3  หลัง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-02 14:31:46 น.

โรงเรียนบ้านวังยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0610965818 อีเมล์: wangyawschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางชลาภัทร สมบัติบุญสวน โทรศัพท์: 0642242295 อีเมล์: chalapath@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]