โรงเรียนบ้านวังยาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • facebook page ของเรา
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563

  ที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  นายถวิล  มาตรงามเมือง

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  2

  นายชัยรัตน์  วดีศิริศักดิ์

  ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

  3

  นายสมบัติ  เมฆวรรณ

  ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน

  4

  นางสัญญา หอมชมภู

  ตัวแทนองค์กรชุมชน

  5

  นายฉวี  นามอาษา

  ตัวแทนศิษย์เก่า

  6

  พระอธิการสุนันท์  สุธัมโม

  ตัวแทนภิกษุสงฆ์

  7

  นายชาญ  จารคูณ

  ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นายธนญชัย  คำพิมูล

  ตัวแทนครู

  นายอนันต์  โทเล

  ผอ.รร

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-02 14:31:46 น.

โรงเรียนบ้านวังยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0610965818 อีเมล์: wangyawschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางชลาภัทร สมบัติบุญสวน โทรศัพท์: 0642242295 อีเมล์: chalapath@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]