โรงเรียนบ้านวังยาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • facebook page ของเรา
 • คณะกรรมการนักเรียน
 •           คณะกรรมการสภานักเรียน

  1. นายปารเมศ  มาตรงามเมือง                      ประธานนักเรียน
  2. นายวรพัฒน์  นาระธรรม                            รองประธานนักเรียน
  3. เด็กหญิงอนัญญา  ปกติ                            เหรัญญิก
  4. นางสาวสาวิตรี  พานะโท                          ปฏิคม
  5. เด็กหญิงณัฐชนก  เพียช่่อ                        ประชาสัมพันธ์
  6. เด็กชายอิทธิพงษ์  กุลเพชร                     ฝ่ายกิจกรรม
  7. นายชนะศึก  สังข์ทองรัมย์                       กรรมการ
  8. นายศักดิ์พล  สอดโคกสูง                        กรรมการ
  9. นายวัชพล  วิวรรณตระกูล                        กรรมการ
  10. เด็กหญิงสุภาพร  มีศรี                             กรรมการ/เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-02 14:31:46 น.

โรงเรียนบ้านวังยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0610965818 อีเมล์: wangyawschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางชลาภัทร สมบัติบุญสวน โทรศัพท์: 0642242295 อีเมล์: chalapath@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]