โรงเรียนบ้านวังยาว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนบ้านวังยาวมุ่งพัฒนาการจัดการศึกษา  ให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรคุณภาพ  การจัดการมีศักยภาพ  สู่มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความร่วมมือจากทุกส่วนในชุมชน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-12 11:14:23 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • นายอนันต์ โทเล
  • แนะนำบุคลากร

  • นายประเสริฐ ตรีเดช

  • นางวราภรณ์ ทุมโยมาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,963
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังยาว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0610965818 อีเมล์: wangyawschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางชลาภัทร สมบัติบุญสวน โทรศัพท์: 0815751191 อีเมล์: chalapath@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]