โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

 

โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา     บึงกาฬ  ตั้งอยู่ที่เลขที่  ๒๓๐  หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีชมภู อำเภอพรเจริญ จังหวัดหนองคาย  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  ๙  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๐๘  โดยนายอำเภอบึงกาฬเป็นผู้จัดตั้งขึ้น ซึ่งมีนายจร  คนขยัน ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นและราษฎร ในหมู่บ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  ขนาดบรรจุนักเรียนได้ประมาณ  ๖๐  คน  โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น  แรงงานจากราษฎร  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด  พื้นที่จัดตั้งโรงเรียนขณะนั้นมีประมาณ ๕ ไร่เศษ     อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป. ๑ – ป. ๓  มีนักเรียนทั้งหมด  ๘๔  คน  ตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนประชาบาล จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีนายสัมฤทธิ์  กตสุริย์  เป็นครูใหญ่คนแรกและมีครูเพียงคนเดียว

ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ บริหารงานโดยผู้อำนวยการอุทาน บุญเลิศ และรองผู้อำนวยการผ่องฤดี พวงประดิษฐ จำนวนครูผู้สอน ๑๖ คน พนักงานราชการ ๒ คน นักการภารโรง ๑ คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายวิชัย โนนทิง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองผักแว่น

นางสาวปัทมา โพธิ์หล้า
นางสุพัตรา โนนทิง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,732
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042487525 อีเมล์: nongpakwan@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายวรนันทน์ บรรจง โทรศัพท์: 0862513569 อีเมล์: w_bunjng@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]