• facebook page ของเรา
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  ประจำปีการศึกษา  2561

   

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่ง

   

  นายทวี  คนขยัน

  กำนันตำบลศรีชมภู

  ประธานกรรมการ

  นายสัญจร  สุวะมาตย์ 

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีชมภู

  กรรมการ

  นายสายัญ   ทรายทอง

  ผู้แทนครูโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น

  กรรมการ

  นายชวนชัย   เสียระหัง

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  นายบุญเลิศ  การภักดี

  ส.อบต.ศรีชมภู บ้านหนองผักแว่น

  กรรมการ

  นายอุทิศ  ศรีสุธรรม

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  บ้านหนองทุ่ม

  กรรมการ

  นายทยา  บำรุง

  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านศรีชมภู

  กรรมการ

  นายวิชัย  สมภักดี

  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองทุ่ม

  กรรมการ

  นายประยูร  แลดจันทร์เหนือ

  ส.อบต.ศรีชมภู บ้านนาสาร

  กรรมการ

  นายสมรส  ก่อคุณ

  ส.อบต.ศรีชมภู บ้านหนองทุ่ม

  กรรมการ

  นายประดิษฐ์  เรืองริวงค์

  ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาสาร

  กรรมการ

  นายเสกสรร  ธนะมูล

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  บ้านนาสาร

  กรรมการ

  นายภูวา  อังคะเพศ

  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  บ้านนาสาร

  กรรมการ

  ผอ.วิชัย  โนนทิง

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-01 11:49:40 น.

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042487525 อีเมล์: npw.n@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรนันทน์ บรรจง โทรศัพท์: 0862513569 อีเมล์: w_bunjng@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]