• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์  (Vision)

      โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้กระบวนการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ

  ปรัชญา

      สิกฺขา วิรุฬหิ สมฺปัตฺตา การศึกษาคือความเจริญงอกงาม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 10:01:54 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชัย โนนทิง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวิภา จตุโมง

 • นายปริชาต ตีบอุดสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,834
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042487525 อีเมล์: npw.n@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรรณิภา ปัททุม โทรศัพท์: 0971862087 อีเมล์: wannipa.putthum@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]