• facebook page ของเรา
  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์  (Vision)

        โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนเป็นคนดี มีความรู้ ตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ภายใต้กระบวนการบริหารและการจัดการที่มีคุณภาพ

    ปรัชญา

        สิกฺขา วิรุฬหิ สมฺปัตฺตา การศึกษาคือความเจริญงอกงาม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-01 11:49:40 น.

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042487525 อีเมล์: npw.n@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายวรนันทน์ บรรจง โทรศัพท์: 0862513569 อีเมล์: w_bunjng@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]