• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงวารีรัตน์  มะลิซึ่ง            ประธานกรรมการนักเรียน

  2. เด็กหญิงอรพินท์  พลราม           รองประธานกรรมการ

  3. เด็กหญิงกชกร  แม้นศรีเทพ        กรรมการ

  4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองเฟื้อง        กรรมการ

  5. เด็กหญิงสิริกร  หารศึกษา           กรรมการ

  6. เด็กหญิงกรรนิกา  ศรีโยวัย          กรรมการ

  7. เด็กหญิงนภัสสร  คำสะอาด        กรรมการ

  8. เด็กหญิงทิพวรรณ  แสนโคตร      กรรมการ

  9. เด็กหญิงวิชญาพร  เวียงอินทร์       กรรมการ

  10. เด็กหญิงปัณฑารีย์  เรืองทวี        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-01 12:33:14 น.

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0819750668 อีเมล์: khumboon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยอดพิชญ์ คุ้มบุญ โทรศัพท์: 0885718176 อีเมล์: khumboon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]