• คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แซ่หลิม            ประธานกรรมการนักเรียน

  2. เด็กหญิงภาณิภัค  แวดระเว           รองประธานกรรมการ

  3. เด็กหญิงพุทธาสินีย์  อินทรีย์        กรรมการ

  4. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไกรยะสา          กรรมการ

  5. เด็กหญิงอนุชา  จิตรปรีดา            กรรมการ

  6. เด็กหญิงบัณฑิตา  สมาน             กรรมการ

  7. เด็กหญิงพรไพลิน  เทเนตร          กรรมการ

  8. เด็กหญิงชวลิตา  แก่นนาคำ        กรรมการ

  9. เด็กหญิงภัทรธิดา  วัลนี              กรรมการ

  10. เด็กหญิงสุชาดา  สุสวดโม้        กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 09:51:18 น.

โรงเรียนบ้านโนนเสถียร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 0819750668 อีเมล์: khumboon@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยอดพิชญ์ คุ้มบุญ โทรศัพท์: 0885718176 อีเมล์: khumboon@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]