โรงเรียนบ้านหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียน

      ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองบัว  มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรมจริยธรรม มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูได้รับการพัฒนา  สภาพแวดล้อมน่าอยู่ ควบคู่การใช้เทคโนโลยี การมีส่วนร่วมของชุมชน


   

  ปรัชญาโรงเรียน

  “ ความรู้คู่คุณธรรม ”

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:31:06 น.

โรงเรียนบ้านหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: อีเมล์: Bannongbua.primaryschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิไลภรณ์ โนชราช โทรศัพท์: 0973610277 อีเมล์: wilaiporrn.bungkee89@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]