โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๐๐ โดยอาศัยศาลาวัดบ้านเหล่าหมากผางเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนชั่วคราว  งบประมาณในการจ้างครูได้อาศัยงบประมาณของทางราชการและส่วนจังหวัดมาสมทบกัน  สอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและตามงบประมาณการสอนของเขตการศึกษา  ๙

  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรขึ้น  จำนวน  ๒ ห้องเรียน ราคาประมาณ  ๗๕,๐๐๐ บาท  จึงได้ย้ายนักเรียนและอุปกรณ์การเยนการสอนจากศาลาวัดมาเรียนที่อาคารเรียนถาวร บนเนื้อที่ ๑๐ ไร่ – งาน   - ตารางวา  จนถึงปัจจุบัน

  ปี พ.ศ. ๒๕๑๗  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบองค์การ  ราคา  ๒๕,๐๐๐ บาท

  ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนเป็น ๔ ห้องเรียน

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๐  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  ๖๐๑ /๒๖ และห้องสมุด จากการจัดผ้าป่าการศึกษา

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ สถาบันราชมงคลวิทยาเขต กรุงเทพฯ สร้างอาคารเรียนกึ่งอเนกประสงค์พยับหมอก ให้กับทางโรงเรียน

  ผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียน จนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๔ คน สำหรับผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายถนอมเกียรติ  ผจงศิลป์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง  เมื่อวันที่  ๒๖  เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๕

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง มีพื้นที่ทั้งสิ้น  ๑๐ ไร่ มีอาคารเรียน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์  ๑  หลัง บ้านพักครู  ๑ หลัง  ส้วม  ๑  หลัง  ๔ ที่  ห้องสมุด  ๑  หลัง ( สร้างเอง )จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๑๖  คน  จำนวนครู  ๒ คน 

  ที่ตั้ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  บ้านเหล่าหมากผาง  ตำบลท่าดอกคำ  อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ  รหัสไปรษณีย์  ๓๘๒๒๐  รหัสโรงเรียน  ๑๐๔๓๐๓๐๑๒๘

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:18:49 น.

โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042430215 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: บุษบา เมืองสุวรรณ โทรศัพท์: 0933210472 อีเมล์: buchnarak@hotmail.vom
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]