โรงเรียนบ้านหนองจันทน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายสถิต จันทร์อุดม   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

                   2. นายปรีชา กิณรีโดน     กรรมการ

                   3. นายคำมั่น จำปาทอง     กรรมการ

                   4. นายสัมพันธ์ สีลาพล  กรรมการ

                   5. นายสมศักดิ์ แสงจันดา  กรรมการ

                   6. นายอุดร ฉะอ้อนศรี    กรรมการ

                   7. นายบุญลพ แจ้งจันทร์  กรรมการ

                   8. นางพิกุล สีหาโคตร   กรรมการ

                   9. นางวิไลวรรณ คงอุ่น  กรรมการ

                   10. นางทองดี จิตรจักร  กรรมการ

                   11. นางสมดี ระวิชัย   กรรมการ

                   12. พระครูอรัญ สารคุณ   กรรมการ

                   13. พระพิรุฬห์ลักษณ์ ฐิตธมฺโม กรรมการ

                   14.นายกันหา สุวรรณวงศ์  กรรมการ

                   15. นายกิตติศักดิ์ ปุยะบาล  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 17:16:04 น.

โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ โทรศัพท์: 042497003 อีเมล์: bannongjan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิราพร ทัศมี โทรศัพท์: 0828399377 อีเมล์: oumfairy22@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]