โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษาในนามโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยา สาขาท่าดอกคำ เมื่อต้นปีการศึกษา 2535 เปิดทำการเรียนการสอนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2535 ในขณะนั้น นายเหล็ก โทสาลี อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม ได้แต่งตั้งให้นายสมภาร นามมะลา ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม เป็นผู้ดูแลประสานงานสาขาโรงเรียน หน้าที่กำกับดูแล จัดระบบการศึกษาในสาขาโรงเรียน  ประสานงานกับชุมชนให้เกิดการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อให้เอื้อประโยชน์ต่อทางราชการ และในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สาขาท่าดอกคำ เป็นโรงเรียนเอกเทศในนาม โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สำนักงานสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

         ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:05:49 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางศศิธร วงศ์ชาลี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางมะลิวัลย์ จันผาย

 • นางสมรักษ์ ศรีนาคสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,749
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042490863 อีเมล์: thadokkhum@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชณิฏตา เดิมทำรัมย์ โทรศัพท์: 0807500616 อีเมล์: meow.132@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]