โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • เอกลักษณ์โรงเรียน : นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีทักษะงานอาชีพอย่างน้อย  1 อาชีพ

  สีประจำโรงเรียน : ฟ้า-ขาว

      สีฟ้า หมายถึง ความสดใส ความสามัคคี

                 ความกว้างขวาง ความรอบรู้

      สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสะอาด

                 ความเป็นเลิศทางวิชาการ

  อัตลักษณ์โรงเรียน :  นักเรียนมีทักษะพื้นฐานงานอาชีพและดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:05:49 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางศศิธร วงศ์ชาลี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวเพ็ญศิริ แก้วหนองสังข์

 • นางศรินประภา สมทิพย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,750
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042490863 อีเมล์: thadokkhum@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชณิฏตา เดิมทำรัมย์ โทรศัพท์: 0807500616 อีเมล์: meow.132@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]