โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ : ภายในปีการศึกษา 2558 เราจะพัฒนาเพื่อก้าวสู่อาซียนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรัชญา : สุวิชาโน ภวํ โหนติ หมายถึง ผู้รู้ดี คือ ผู้เจริญ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:05:49 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางศศิธร วงศ์ชาลี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอริศสา แสงพรมชารี

 • นางสาวเพ็ญศิริ แก้วหนองสังข์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,774
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 โทรศัพท์: 042490863 อีเมล์: thadokkhum@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชณิฏตา เดิมทำรัมย์ โทรศัพท์: 0807500616 อีเมล์: meow.132@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]