• Download
 • ปีการศึกษา 2563
  => บัญชีรายชื่อ ม.1
  => บัญชีรายชื่อ ม.2
  => บัญชีรายชื่อ ม.3
  => บัญชีรายชื่อ ม.4
  => บัญชีรายชื่อ ม.5
  => บัญชีรายชื่อ ม.6

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  นายพีรพงศ์  สุวรรณพงค์

  ประธานกรรมการ

  2

  พ.ต.ท.บุญมี  ใจดี

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  3

  นายธีระ  บุญทองแพง

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  4

  นางรุ่งนภา  คูณขุนทด

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  5

  นายสมนึก  ระหารสิม

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  6

  ร.ต.ท.ธนูศักดิ์  ฮามพิทักษ์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  7

  นายจักรพงษ์  ศิรินันติกุล

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  8

  ว่าที่ร้อยตรีอานันท์  วันชัย

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  9

  นายสุทิบ  เหล่าอุด

  ผู้แทนครู

  10

  นายหนูน้อย  บุระพันธ์

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  11

  พระครูพิพัฒนพิบูลย์

  ผู้แทนพระภิกษุ

  12

  พระมหาอภิชาต  อภินนโท

  ผู้แทนพระภิกษุ

  13

  นายปรีชา  นาทา

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  14

  นายภานุพงศ์  ทองยุทธ

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  15

  นางนิรามัย   พลสนอง

  เลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-28 20:43:12 น.

โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042372068 อีเมล์: suwanpit.ac.th@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ยุทธนา มงคลล้ำ โทรศัพท์: 0981283995 อีเมล์: mongkollum.tong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]